Visie

Iedereen in Suriname kan zonder enige discriminatie vrijelijk keuzes maken omtrent de seksuele voorkeur, de reproductie en het algeheel welzijn.

Missie
Het richting geven aan een breed gedragen organisatie die geïntegreerde reproductieve en aanverwante gezondheidsdiensten levert, die de seksuele rechten van een ieder respecteert en die nationaal, regionaal en internationaal verbonden is met sterke partners.

Normen en waarden
De organisatie wordt gekenmerkt door de volgende normen en waarden:

  • Sociale inclusie

Wij geloven in sociale insluiting waarbij op basis van aantoonbare commitment de rechten van de meest achtergestelde groepen kunnen worden gerealiseerd

  • Diversiteit

Wij geloven in diversiteit, met respect voor allen, ongeacht leeftijd, gender, status, identiteit, seksuele oriëntatie of expressie

  • Aansprakelijkheid

Wij geloven in het aansprakelijk zijn als de belangrijkste basis voor vertrouwen, hetgeen tot uiting wordt gebracht in een hoge performance, ethische standaarden en transparantie

  • Innovatie

Wij geloven in innovatie als een essentieel fundament voor de voortgang van het succes van onze organisatie 

  • Confidentialiteit

Wij geloven in confidentialiteit als onze niche om het vertrouwen van onze cliënten te kunnen genieten ten einde hun te kunnen blijven helpen met hun behoeften op het gebied van de seksuele reproductieve gezondheid en - rechten 

  • Integriteit

Wij geloven in integriteit als het vermogen om in alle eerlijkheid te handelen en consistent te blijven in alles wat we doen, gebaseerd op de specifieke morele normen en waarden waarin we geloven.

Contact Ons


Openingstijden:
Ma t/m Vr: 07:15 – 14:00u

Fajalobistraat 16

(597) 400444

lobi@lobisuriname.org

Hoe vindt u onze website?

Hoe vindt u onze website?

Flickr Gallery