Stichting Lobi Statement ter bescherming van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen.
Stichting Lobi, respecteert de waarden en de rechten van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen m.b.t. hun Seksuele Reproductieve Gezondheid en rechten, welke hun gezondheid op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied kan bevorderen.

Stichting Lobi  is volledig toegewijd aan de bevordering van het recht ter bescherming van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen, tegen met name schade, misbruik, discriminatie en uitbuiting.

Met het bovenstaande in gedachten, is Lobi vastbesloten alles te doen wat in haar vermogen ligt om een veilige omgeving te creëren voor kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen om zodoende hun bescherming te garanderen en hun reproductieve rechten te waarborgen.

Om dit te bereiken zorgen wij ervoor dat onze medewerkers en alle betrokkenen die in contact komen met bovengenoemde doelgroep zorgvuldig geselecteerd, gescreend opgeleid en begeleid zijn.

Stichting Lobi zorgt ervoor dat:

 1. alle medewerkers en andere betrokkenen inzicht krijgen in hun wettelijke en morele verplichtingen tegen kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen ter bescherming tegen schade, misbruik, discriminatie en uitbuiting.
 2. bij werving en selectie van personeel er een antecedenten onderzoek plaatsvindt voor nieuw personeel en andere betrokkenen.
 3. alle medewerkers en andere betrokkenen hun verantwoordelijkheden m.b.t. de waarden en procedures die beschreven zijn in de "gedragscode" begrijpen en ondertekenen.
 4. medewerkers en anderen geen misbruik zullen toelaten met, noch misbruik zullen maken van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen onder meer:
  • geen lijfstraffen of elke vorm van fysieke discipline toegebracht aan het lichaam op welke manier dan ook, bijv. schudden of slaan.
  • geen wrede, ongebruikelijke of onbeleefde behandeling, vernedering, verbaal geweld, spot, bedreigingen of belediging.
  • geen ongepaste aanrakingen of seksuele verbale communicatie.
 5. alle medewerkers en andere betrokkenen inzicht hebben in hun verplichting om verkeerd gedrag te rapporteren bij de aangewezen verantwoordelijke en ervoor zorgen dat de bescherming van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen wordt gegarandeerd.

Contact Ons


Openingstijden:
Ma t/m Vr: 07:15 – 14:00u

Fajalobistraat 16

(597) 400444

lobi@lobisuriname.org

Hoe vindt u onze website?

Hoe vindt u onze website?

Flickr Gallery