Seksuele- en Reproductieve Gezondheid (SRG) omvat alle zorg die met voortplanting te maken heeft. Het is een begrip dat werd geïntroduceerd op de Internationale Bevolkingsconferentie te Caïro in 1994. Daarvoor had het accent voornamelijk gelegen op geboorteregeling; nu komt veel meer de hele context waarbinnen dit plaatsvindt naar voren.

Seksuele- en Reproductieve Gezondheidszorg (SRG) besteedt in hoofdzaak aandacht aan het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag, gezinsplanning, moeder- en kindzorg, preventie van abortus en infecties van de voortplantingsorganen, inclusief seksueel overdraagbare infecties zoals HIV/Aids. Vroegtijdige ontdekking en behandeling van kwaadaardige ziekten van de voortplantingsorganen waaronder baarmoederhalskanker, borstkanker en prostaatkanker behoren eveneens tot de activiteiten van de seksuele & reproductieve gezondheidszorg.

Verder maken educatie , medische- en sociale hulp bij alle vraagstukken die met seksualiteit te maken hebben, deel uit van de reproductieve gezondheidszorg. Een van de belangrijkste punten is het aspect van reproductieve rechten van mensen. Keuzevrijheid voor mannen en vrouwen wordt daarbij gezien als voorwaarde. Het begint bij het aansporen en aanmoedigen van ouders om dochters hun schoolopleiding te laten voltooien. Verder het informeren en voorlichten van mannen en vrouwen over gezond gedrag, gezonde voeding, seksualiteit, gezinsplanning, zwangerschap, veilige geboorten en onvruchtbaarheid.

In de Seksuele- en Reproductieve Gezondheid (SRG) hebben we in de voorlichting en hulpverlening te maken met de volgende aspecten:

  1. Een op rechten gebaseerde aanpak: men heeft recht op hulpverlening die adequaat en goed georganiseerd is.
  2. Geweld tegen vrouwen: geweld tegen vrouwen is het schenden van een mensenrecht. Geen enkel mens mag op welke manier dan ook mishandeld of misbruikt worden.
  3. Veilig moederschap / veilige zwangerschappen: Elke vrouw heeft recht op een goede hulpverlening en begeleiding vóór, tijdens en na de zwangerschap, die de gezondheid van zowel moeder als kind veilig stellen.
  4. Ongewenste zwangerschappen: Vrouwen hebben het recht om te kiezen of ze een zwangerschap wel of niet willen behouden. Hulp en begeleiding moet in beide gevallen geboden worden.
  5. Onveilige abortussen: we moeten zoveel mogelijk onveilige abortussen voorkomen door professionele hulp te verlenen aan diegenen die een abortus wensen te plegen.
  6. Seksuele- en reproductieve gezondheid voor jongeren: Jongeren vormen een belangrijke schakel in het geheel van seksuele- en reproductieve gezondheid. Ook voor hen moeten educatieve - en hulpverleningsprogramma's beschikbaar zijn.
  7. SOI inclusief inclusief HIV/AIDS: Deze wereldwijde epidemie moeten we proberen in te dammen. Dit kan onder andere door mensen te wijzen op het beleven van seksualiteit op een positieve manier en door zichzelf te beschermen.
  8. Vruchtbaarheid en bevolkingsgroei: Men moet zelf kunnen beslissen wanneer men wel of geen kinderen wil hebben. Indien er problemen optreden om zwanger te raken, moet kinderwens begeleiding mogelijk zijn. In de wereld moeten landen onderling d.m.v. onder andere gezinsplanning proberen de bevolkingsgroei in toom te houden.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, maken deel uit van de basisrechten van de mens. Ze zijn essentieel voor het ten volle benutten van de mogelijkheden, die ieder mens heeft van geestelijk, emotioneel en lichamelijk welzijn. Ze zijn een instrument voor verrijking van de relatie met medemensen, ze versterken de positie van vrouwen en daarmee de hele samenleving en ze zijn noodzakelijk voor het bereiken van gelijkwaardigheid tussen de seksen.

Enkele van deze rechten omvatten:

 

Contact Ons


Openingstijden:
Ma t/m Vr: 07:15 – 14:00u

Fajalobistraat 16

(597) 400444

lobi@lobisuriname.org

Hoe vindt u onze website?

Hoe vindt u onze website?

Flickr Gallery